mar 10, 2020

Letný futbalový kemp

mar 10, 2020

ŠKF Sereď akadémia organizuje letný futbalový kemp pre deti vo veku 7-15 rokov.

Termín kempu je od 6.7.2020(pondelok) – 10.7.2020(piatok).

Jedná sa o denný kemp (bez ubytovania), ktorý sa bude konať v priestoroch ŠKF Sereď.

 

Kvalifikovaní tréneri mládeže
Dva tréningy denne
Strava (desiata, obed, olovrant,)
Mimofutbalové aktivity
Výstroj (dres+trenky)
Pitný režim
Zdravotník
Spoločný tréning s hráčmi A mužstva ŠKF Sereď
Záverečná opekačka s rodičmi

 

Cena 140 eur , pre hráčov ŠKF Sereď – 100 eur.

 

Prihlásiť sa môžete na t.č. 0908 904585 (ŠRM), po zaplatení zálohy 50 eur(alebo celej sumy) na č.ú. SK37 1111 0000 0011 1669 4002

 

Do správy napíšte meno a priezvisko chlapca(dievča) a dátum narodenia.

 

Na email skfseredakademia@gmail.com uveďte meno a priezvisko chlapca(dievča), do zátvorky meno, aké bude mať na drese, veľkosť dresu, dátum narodenia, a kontakt na zákonného zástupcu.

 

Presný denný plán kempu bude zaslaný po zaplatení zálohy (alebo celej sumy) každému účastníkovi.
V prípade, že sa kemp neuskutoční, platby budú vrátené.

 

Nie je možné pridávať komentáre.