apr 27, 2020

Usmernenie k trénovaniu

https://www.skfseredfutbal.sk/wp-content/uploads/2020/04/Usmernenie-hlavneho-hygienika-SR-sportoviska-1.pdf
  • každý hráč si prinesie svoju vodu
  • treba prísť prezlečený (nebude k dispozícii kabína)
  • tí ktorí prídu neprezlečení prosím prezliekať sa pri aute nie pri ihrisku lebo bude sa to dôkladne kontrolovať a bol by som nerád aby nám zakázali trénovať.
  • poprosím chodiť max 15 minút pred začatím tréningu a po tréningu sa nezdržovať na štadióne.
  • Tréning bude trvať cca 70 – 80 minút.

Nie je možné pridávať komentáre.