okt 26, 2020

Individuálny tréning č. 2

Tréning: Štvrtok – práca s loptou, tento tréning stačia cviky ktoré začínajú od 7. minúty a končia v 9. minúte, každý cvik zopakovať 10 krát obidve nohy a 2 série

-preskoky na švihadle 5x 30 sekúnd opakovania a  medzi cvikmi 1 minúta oddych

Nie je možné pridávať komentáre.