okt 12, 2020

usmernenie k mimoriadnym opatreniam – Covid

ŠKF Sereď akadémia v súvislosti s aktuálnou situáciou výskytu koronavírusu COVID-19 na Slovensku a po rozhodnutí pandemickej komisie a SFZ ako riadiaceho orgánu mládežníckych súťaží pristúpil k preventívnym opatreniam.

Na základe rozhodnutia pandemickej komisie sú zrušené všetky mládežnícke zápasy. Zrušenie zápasov a tréningov sa týka všetkých mládežníckych kategórii v klube.

SKF Sereď akadémia dňom 13.10. ruší všetky tréningové jednotky svojich mužstiev do odvolania.

 

Žiadame deti a rodičov, aby rešpektovali tieto opatrenia a sledovali oficiálne kanály klubu, boli v kontakte s trénerom príslušnej kategórie pre ďalšie informácie. Klub naďalej monitoruje vzniknutú situáciu a je v úzkej komunikácii s príslušnými orgánmi. Ďakujeme za pochopenie.

Nie je možné pridávať komentáre.