okt 02, 2020

usmernenie ohľadom zápasov

Jedna odpoveď na “usmernenie ohľadom zápasov”

 1. sportovyriaditel píše:

  ŠKF Sereď – akadémia

  Informácie pre verejnosť o zápasoch a tréningoch od 1. októbra
  Vážená verejnosť, Vážení rodičia,
  podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva môžu byť od 1. októbra na našich zápasoch prítomní iba personál potrebný na zorganizovanie podujatia, t.j. naše zápasy dospelých a mládeže sa uskutočnia bez divákov.
  Aj keď tréningový proces zostane nenarušený, obmedzenia sú platné aj pre tréningy, t.j. bez prítomnosti rodičov a rodinných príslušníkov.

  Na naše zápasy a tréningy budú platné nasledovné bezpečnostné predpisy:
  – nosenie rúška alebo šatky na zakrytie nosa alebo úst je povinné aj v exteriéri aj v interiéri
  – nosenie rúška nie je povinné počas športovej aktivity
  – osoby na lavičke sú povinní nosiť rúška
  – pri príchode a odchode je povinné použitie umiestnených dezinfikácií na ruky
  – vyhýbať sa podaním rúk
  – počas cestovania platia už doteraz platné predpisy (nosenie rúšok atď.)
  – pri vstupe a výstupe je potrebné dodržiavať dvojmetrový odstup s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti

  Prosíme milých rodičov a rodinných príslušníkov, že počkanie svojich detí po zápase alebo tréningu je možné iba mimo areálu štadióna, ale vo Vašom vlastnom záujme žiadame, aby ste sa vyhýbali zhromaždeniu v malom priestore.

  Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!