nov 19, 2021

Usmernenie k mimoriadnym opatreniam – COVID-19

 

 

 

ŠKF Sereď akadémia v súvislosti s aktuálnou situáciou zvýšeného šírenia koronavírusu (COVID-19) na Slovensku a po rozhodnutí pandemickej komisie a SFZ ako riadiaceho orgánu mládežníckych súťaží pristúpil k preventívnym opatreniam.

 

Na základe rozhodnutia pandemickej komisie je prerušený tréningový proces od 22. novembra 2021 do odvolania. Prerušenie tréningov sa týka všetkých mládežníckych kategórií v klube. Žiadame deti a rodičov, aby rešpektovali tieto opatrenia a sledovali oficiálne komunikačné kanály klubu, boli v kontakte s trénerom príslušnej kategórie ohľadom ďalších informácií.

 

Klub bude naďalej monitorovať vzniknutú situáciu, je v úzkej komunikácii s príslušnými orgánmi.

 

Ďakujeme za pochopenie!

 

ŠKF Sereď akadémia

Nie je možné pridávať komentáre.