nov 19, 2021

Usmernenie k mimoriadnym opatreniam – Covid

ŠKF Sereď akadémia
Usmernenie k mimoriadnym opatreniam – Covid
ŠKF Sereď akadémia v súvislosti s aktuálnou situáciou výskytu koronavírusu COVID-19 na Slovensku a po rozhodnutí pandemickej komisie a SFZ ako riadiaceho orgánu mládežníckych súťaží pristúpil k preventívnym opatreniam.
Na základe rozhodnutia pandemickej komisie je prerušený tréningový proces od 22.11.2021 do odvolania. Prerušenie tréningov sa týka všetkých mládežníckych kategórii v klube.
Žiadame deti a rodičov, aby rešpektovali tieto opatrenia a sledovali oficiálne kanály klubu, boli v kontakte s trénerom príslušnej kategórie pre ďalšie informácie. Klub naďalej monitoruje vzniknutú situáciu a je v úzkej komunikácii s príslušnými orgánmi. Ďakujeme za pochopenie.

Nie je možné pridávať komentáre.