feb 24, 2023

Na jar definitívne bez Kalnej nad Hronom

 

 

BANSKÁ BYSTRICA (SFZ) – V utorok a v stredu sa v sídle Stredoslovenského futbalového zväzu uskutočnili pracovné stretnutia zástupcov klubov III. ligy Východ a Západ so zástupcami SFZ pred začiatkom jarnej časti sezóny 2022/23. Za strešnú futbalovú organizáciu na Slovensku sa na nich zúčastnili prezident Ján Kováčik či vedúci oddelenia riadenia súťaží SFZ Miroslav Richtárik.

 

 

Pracovný program obsahoval šesť bodov. V úvode povedal prezident SFZ Ján Kováčik, že rokovania s možnými partnermi pokračujú. Následne klubom predstavil, čo pre nich zväz chystá. „Máme v pláne uhrádzať delegované osoby zápasov a dostanete nové lopty,“ konštatoval prvý muž slovenského futbalu. „Každý klub dostane vždy pred začiatkom jesene či jari 20 lôpt značky Nike,“ konkretizoval vedúci oddelenia riadenia súťaží SFZ Miroslav Richtárik.

 

Prezident SFZ predstavil zástupcom klubov úmysel ohľadom nového infraštruktúrneho projektu, ktorý zástupcovia zväzu už predstavili poslancom NR SR. „Zamerali sme sa v ňom na modernizáciu štadiónov klubov III. ligy, na rekonštrukciu tréningových plôch, na výstavbu nafukovacích a pevných hál, aby mali kluby tréningové podmienky aj v zimnom období. Jeden veľký projekt máme za nami, zrekonštruovali sme 22 štadiónov, 23. v Prešove sa začne stavať v dohľadnej dobe. Ak by sme nemali tieto štadióny, neboli by sme úspešní pri kandidatúre o Euro do 21 rokov v roku 2025,“ povedal Ján Kováčik a prítomným predstavil aj ďalšiu novinku, ktorá sa týka vysielania zápasov: „Počas jarnej časti tejto sezóny budeme testovať na lige U19, na ženskej najvyššej súťaži a na dvoch štadiónoch III. ligy z každej skupiny, kde to bude technicky možné, pevné kamery. Je to nemecký subjekt. V Čechách už takto vysielajú zápasy II. ligy. My ale vysielacie práva II. ligy máme dohodnuté so spoločnosťou JOJ a niektoré zápasy vysiela aj Futbalnet.TV. Náš zámer je dostať do budúcna tieto kamery na všetky treťoligové štadióny. Kluby budú môcť ponúknuť reklamný priestor svojim partnerom.“

 

Zástupcovia klubov sa oboznámili aj s aktuálnou situáciou v oblasti integrity. Manažér integrity SFZ Jakub Čavoj hovoril prítomným o rizikách spojených s ovplyvňovaním a manipulovaním zápasov, o podozrivých sponzoroch, hráčskych agentoch a organizátoroch stretnutí. Jeden z aktuálnych trendov je „prinesiem vám hráčov zadarmo, budem ich platiť a predáme ich“. Majitelia hráčov nechcú, aby boli medializovaní, vyhľadávajú kluby v tiesňach, prinášajú hráčov slabej kvality a chcú, aby hrali vyššie súťaže, ponúkajú aj prípravné turnaje zadarmo. Keď sa ovplyvňovanie či manipulovanie klubom dokáže, tie potrestajú a niektoré majú aj potom problém prežiť.

 

Prítomným sa prihovoril aj tajomník disciplinárnej komisie SFZ Tomáš Fodrek. „Nové vedenie disciplinárnej komisie zvolili delegáti na ostatnej volebnej konferencii, pričom v aktuálnom zložení pracujeme približne rok. Cieľom nového vedenia DK je systematické zefektívňovanie procesov v rámci rozhodovania a maximálna možná transparentnosť vo vzťahu k odbornej či laickej verejnosti. Pri riešení závažnejších previnení sme napr. začali vydávať komuniké, kde objasňujeme bližšie okolnosti a dôvody, ktoré viedli k finálnemu rozhodnutiu Ako orgán na riešenie sporov ukladáme sankcie, avšak v rámci konania sa snažíme plniť aj výchovnú a preventívnu funkciu. Stretnutia III. ligy riešime ojedinele, v prevažnej miere boli v priebehu aktuálneho súťažného ročníka ukladané upozornenia alebo pokarhania, to znamená sankcie nepeňažného charakteru,“ priblížil Tomáš Fodrek.

 

 

V záverečnom bode pracovných stretnutí sa zástupcom klubov prihovorili šéf súťaží Miroslav Richtárik a vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ Lukáš Pitek. Prvý menovaný zisťoval stav ihrísk pred úvodnými jarnými kolami, hovoril o postupujúcom a zostupujúcom, o skrátenom licenčnom konaní, o povinnosti treťoligistov štartovať v Slovnaft Cupe či o zápisoch o stretnutí, kde sa môže nachádzať deväť náhradníkov. 

Lukáš Pitek informoval o výzve od Fondu na podporu športu na infraštruktúru, o pripomienkovom procese v zákone o športe, o novelizácii predpisov SFZ, ktoré sa týkajú futbalových agentov; vlastníckych štruktúr; zloženia zábezpeky klubmi, ktoré majú podpísanú nejakú zmluvu; registračného prestupového poriadku, súťažného poriadku či posunutí hranice pri výchovnom.

 

„Ďakujem vám za jesennú časť a želám veľa šťastia do jari,“ zakončil Richtárik.

 

Jar na východe bude hrať 16 tímov, na západe bez Kalnej nad Hronom

 

Do jarnej časti III. ligy vstúpia v skupine Východ všetky tímy. 

V skupine Západ sa pelotón zúžil o jedno mužstvo. Zo súťaže sa oficiálne odhlásil KFC Kalná nad Hronom. Jeho výsledky sa podľa Súťažného poriadku SFZ (článok 12, bod 3 – pozn.) anulujú. Mužstvá, s ktorými mal KFC počas jarnej časti hrať, budú mať v kole voľno.

 

Zo súťaže po poslednom kole zostúpi posledný tím tabuľky. V skupine Západ to je po odhlásení sa Kalnej nad Hronom práve tím KFC.

 

 

Nie je možné pridávať komentáre.