apr 23, 2023

Akadémia ŠKF

 

 

Čím ste si prešli v akadémii od začiatku roka 2023?

 

Na začiatku roka sme tak, ako všetky športové kluby požiadali podľa výzvy mesta o dotáciu na chod športového klubu. Tá nám nebola schválená podľa očakávania v plnej výške z objektívnych príčin a preto sme zorganizovali niekoľko stretnutí s poslancami, p.primátorom a verejnosťou, aby sme vysvetlili naše požiadavky a potreby. Poskytli smeposlancom dostatok informácii, aby vedeli posúdiť dôležitosť našej žiadosti o navýšenie dotácie. Našťastie sa našlo dostatočný počet poslancov, ktorí uznali naše požiadavky a po určitých kompromisoch z oboch strán sme našli spôsob, ako pomôcť klubu v 1.polroku 2023.


Touto cestou by som ešte raz veľmi pekne poďakoval poslancom a 
p.primátorovi, ktorým nie je ľahostajný osud futbalu v Seredi a podali nám pomocnú ruku.


V najbližšej dobe by malo prísť k spoločným rokovaniam o nastavení
financovania športových klubov z mesta, ktoré bude pre nás smerodajné ohľadom nastavenia filozofie klubu a cieľov do novej sezóny 2023/2024 v rámci akadémie a aj mužstva dospelých.

 


Aké kompromisy ste museli prijať v klube?

 

Nedostatok finančných prostriedkov nás prinútil urobiť nepopulárne opatrenia:

Boli sme nútení navýšiť výšku členských príspevkov
Odhlásili sme 2 kategórie zo súťaží
Znížili sme platy pre všetkých hráčov, trénerov a zamestnancov klubu

Týmito krokmi sa nám podarilo stabilizovať finančnú situáciu v klube a aj s pomocou mesta a sponzorov dohrať všetky súťaže v sezóne 2022/2023.

 

Čo budúcnosť futbalu v Seredi?

 

Tak ako som spomínal, pripravuje sa stretnutie na úrovni poslancov a p.primátora, kde by malo prísť s dostatočným predstihom k nastaveniu financovania športových klubov z dlhodobejšieho hľadiska. Následne sa pripravujeme aj na stretnutie s našimi sponzormi a členmi dozornej rady, kde vyhodnotíme a nastavíme konkrétne financovanie všetkých kategórií.

 


Pár slov na záver
?

 

Chcel by som pozdraviť a poďakovať všetkým našim fanúšikom, rodičom a celej futbalovej verejnosti, že nám ostávajú verní, vytvárajú skvelú atmosféru nielen na domácich zápasoch. Rovnako patrí poďakovanie poslancom mesta Sereď, pánovi primátorovi a našim sponzorom bez ktorých by nebol futbal v Seredi futbalom.
 
 

S pozdravom Miroslav Greguška
– športový riaditeľ mládeže ŠKF
 
 
Projekt realizovaný s podporou mesta Sereď.

Nie je možné pridávať komentáre.