Mládež

 

Práca s mladými talentami a výchova novej generácie je pre nás alfou a omegou. Zachytiť potenciál už v mladom veku s cieľom naplno ho rozvíjať je v klube ŠKF Sereď poslaním.
 
Náš futbalový tím má 8 mužstiev, medzi ktoré okrem hlavného A-Teamu patria nasledovné tímy: